பாவன குரு..பவனபுரா..
பாவனகுரு பவனபுரா தீஸமாஸ்ரயே
குரு பவனபுரா தீஸமாஸ்ரயே..(2)


ஜீவனதரஸம்காஸம்... க்ருஷ்ணம் கோலோகேஸம்(3)
பாவித நாரதகிரிஸம் த்ருபுவனாவனாவேஸம்(3)
(பாவனகுரு)


பூஜிதவிதிபுரந்தரம்.. ராஜிதமுரளீதரம்(2)


வ்ரஜளல நாநந்தகரம் அஜிதமுதாரம் க்ருஷ்ணா(2)
ஸ்மரததி சூபகா..காரம்.. நிரவதிகருணாபூரம்(4)
ராதா வதன சகோரம் லலிதாஸோதரம்பரம்(3)
(பாவனகுரு)


2 comments:

மதுரை சரவணன் said...

பகிர்வுக்கு நன்றி

அமைதிச்சாரல் said...

வாங்க மதுரை சரவணன்,

வருகைக்கு நன்றி.

 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates