கணேச வந்தனம்..

கணநாயகாய கணதைவதாய கணாத்யக்ஷாய தீமஹி..
குண ஷரீராய குண மண்டிதாய குணேஷானாய தீமஹி..
குணாதீதாய குணதீக்ஷாய குண ப்ரவிஷ்டாய தீமஹி..
ஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாய கௌரி தனயாய தீமஹி..
கஜேஷானாய பாலசந்த்ராய ஸ்ரீ கணேஷாய தீமஹி..(ஏக தந்தாய..)

கானசதுராய கானாப்ராணாய கானாந்தராத்மனே..
கானோட் சுகாய கானமத்தாய கானோட் சுக மனஸே..
குரு பூஜிதாய, குரு தைவதாய, குரு குலஸ்தாயினே..
குரு விக்ரமாய, குய்ய ப்ரவராய குரவே குண குரவே..
குருதைத்ய கலக்ஷேத்ரே குரு தர்ம சதா ராக்தாய..
குரு புத்ர பரித்ராத்ரே குரு பாகண்ட கண்டகாய..
கீத ஸாராய கீத தத்வாய.. கீத கோத்ராய தீமஹி..
கூத குல்ஃபாய கண்ட மத்தாய கோஜய ப்ரதாய தீமஹி..
குணாதீதாய குணாதீக்ஷாய குண ப்ரவிஷ்டாய தீமஹி..
ஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாய கௌரி தனயாய தீமஹி..
கஜேஷானாய பாலசந்த்ராய ஸ்ரீ கணேஷாய தீமஹி ( ஏகதந்தாய)

கந்தர்வ ராஜாய கந்தாய.. காந்தர்வ  கான ஷ்ரவண ப்ரணைமே..
காதா னுராகாய க்ரந்தாய கீதாய க்ரந்தார்த் தன்மயே குரிலே..
குணவதே… கணபதயே…
கந்த கீதாய க்ரந்த்ர கேயாய க்ரந்தாந்த ராத்மனே..
கீத லீனாய கீதா ஷ்ரயாய.. கீதவாத்ய பதவே..
தீய சரிதாய காய கவராய கந்தர்வ ப்ரிய க்ருபே.
காய காதீன விக்ர ஹாய கங்காஜல ப்ரணயவதே..
கௌரி ஸ்தனமதாய கௌரி ஹ்ரிதய நந்தனாய..
கௌரபானு சுஹாய கௌரி கணேஷ்வராய..
கௌரி ப்ரணயாய.. கௌரி ப்ரவணாய கௌர பாவாய தீமஹி..
ஓஸ ஹஸ்த்ராய கோவர்தனாய கோப கோபாய தீமஹி..
குணாதீத்தாய குணதீஷாய குண ப்ரவிஷ்டாய தீமஹி..
ஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாய கௌரி தனயாய தீமஹி..
கஜேஷானாய பாலசந்த்ராய ஸ்ரீ கணேஷாய தீமஹி.. (ஏக தந்தாய..)

உச்சரிப்புக்காக ஆங்கிலத்திலும் :-)
Gananayaka Ganadaivataya Ganadakshaya dhimahi
Guna shariraya Guna Manditaya Guneshanaya Dhimahi
Gunaditaya Gunadhishaya Guna pravishtaya Dhimahai
Ekadantaya Vakratundaya Gauri tanayaya dhimahi
Gajeshanaya Bhalchandraya shree ganeshaya dhimahi

{Ekadantaya Vakratundaya Gauri tanayaya dhimahi
Gajeshanaya Bhalchandraya shree ganeshaya
dhimahi}-chorus

Gaanachaturaya ganaapranaya gaanantaratmane 
gaanot sukhay
Gaanamattaya gannott sukha mana se
Guru pujitaya, Guru daivataya, Guru kulasthaine
Guru Vikramaya, Guiyya pravaraya Gurave guna gura ve
Gurudaitya kalakchetre, Guru dharma sada rakdhyaya
Guru putra paritratre Guru pakhanda khanda khaya
Geet saraya, Geet tatvaya Geeta kotraya dhimahi
Gudha gulfaya, Gandha Mattaya Gojaya pradaya dhimahi
Gunaditaya Gunadhishaya Guna pravishtaya Dhimahai
Ekadantaya Vakratundaya Gauri tanayaya dhimahi
Gajeshanaya Bhalchandraya shree ganeshaya dhimahi
{Ekadantaya Vakratundaya Gauri tanayaa dhimahi
Gajeshanaya Bhalchandraya shree ganeshaya
dhimahi}-chorus

{Gandharva rajaya gandhaya.. Gandharva gana shravan pranaime
Gaadha anuragaya granthaya.. geetaya grantatarth tanmaiye.. gurilee..
Gunavateee.. ganapatayeee..}- chorus
Granta geetaya granta geyaya grantanta ratamane
Geeta leenaya geetaa shrayaya Geetavadya vadya padave..
dheya charitaya gaya gavaraya Gandharvapriya krupe..
gayakadhina vighra haya Gangajala pranayavate 
Gauri stanamadhaya Gauri hridaya nandanaya
Gaura bhanu sukhaya Gauri ganeshwaraya
Gauri Pranyaya Gauri pravanaya Gaura bhavaya dhimahi
Ohasa hastraya gowardanaya gopa gopaya dhimahi
Gunaditaya Gunadhishaya Guna pravishtaya Dhimahai
Ekadantaya Vakratundaya Gauri tanayaya dhimahi
Gajeshanaya Bhalchandraya shree ganeshaya dhimahi
{Ekadantaya Vakratundaya Gauri tanayaya dhimahi
Gajeshanaya Bhalchandraya shree ganeshaya dhimahi}-singer and chorus together
Pausaaaaaaa… Pausaaaaaa…


3 comments:

மாய உலகம் said...

சங்கீத பகிர்வு ... வாழ்த்துக்கள்

மாய உலகம் said...

எனது வலைப்பதிவில்….

முருகப்பெருமான் (ஆன்மீக சிந்தனையில் பாரதியார் )
http://maayaulagam4u.blogspot.com/2011/07/blog-post_29.html

சுற்றி நடந்த காதல் கதை
http://maayaulagam-4u.blogspot.com/2011/07/blog-post_2389.html
நண்பர்களே வந்து உங்கள் கருத்துகளை பகிருங்கள்

மாய உலகம் said...

இன்று எனது வலைப்பதிவில்


நவீனகால பிளாக் பெல்ட் கட்ட பொம்மன் ..

நண்பர்களே வந்து கண்டுகளித்து கருத்துகளை கூறுங்கள்

http://maayaulagam-4u.blogspot.com

 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates